"Armenian subtitles" project needs your help!


Help us to translate cartoons and films to Armenian language. We need volunteer translators (English -> Armenian, Russian -> Armenian). Contact us for more information. Your help would be greatly appreciated.

Sunday, 28 March 2010

HaySuperstar

An amazing show, which introduces not only great talents, but also (I believe) brings cultural changes. If you want to hear some good quality Armenian pop music simply follow this link and enjoy listening to performances on YouTube. There is absolutely NO "rabiz". You will find only high quality pop/rock music with elements of Armenian folk in between.

Let the authors of the show live long and be happy. Thank you, Shant TV. God bless you all.

Saturday, 27 March 2010

Armenian poetry (various authors) / Հայկական բանաստեղծություններ (տարբեր հեղինակների)

Title: Armenian poetry
Author: Various
Language: Armenian
Category: Books, audio-books, poetry
Quality: Good, 96 kbps (constant bitrate)
Codec: MP3
Category: Armenian e-books, armenian-audio books
Format: RAR archive
Archive Size: 19 MB
Links: megaupload.com
Contents:
* Aprek yerexek
* Balikes
* Dante
* Hayoc vishte
* Im hayastan
* Lalo
* Mayres
* Mayrik
* Menk kich enq
Վեռնագիր` Հայկական բանաստեղծություններ
Հեղինակ` Տարբեր
Լեզու` Հայերեն
Տեսակ` Գրքեր, խոսող գրքեր, աուդիո գրքեր, բանաստեղծություններ
Որակ` Լավ, 96 kbps (constant bitrate)
Կոդավորում` MP3
Ֆորմատ` RAR արխիով
Մեծություն` 19 Mb
Տեղադրված է` megaupload.com
Բովանդակություն`
* Ապրեք երեխեք
* Բալիկս
* Դանթե
* Հայոց վիշտը
* Իմ Հայաստան
* Լալո
* Մայրս
* Մայրիկ
* Մենք քիչ ենք

Susanna Petrosyan - Yergi tever (2009)

A debut album in modern pop/rock genre. Very promising. Must have!

Note: Susanna Petrosyan debuted in HaySuperstar competition.


Artist: Susanna Petrosyan
Title: Yergi tever
Year: 2009
Quality: Good, 128 kbps (constant)
Codec: MP3
Category: Armenian music, Armenian pop/rock music
Format: RAR archive
Archive Size: 44 MB
Links: megaupload.com

Tracks:
1. Mievnuyn e
2. Astgher, astgher
3. Yergi tever
4. Terevatap
5. Kuzes arev
6. Mtnshagh
7. Ser, urish vochinch
8. Du heracar
9. Iriknayin Yerevan
10. Qez

Lusine Aghabekyan - Achqeris Xorqum (2009)

A wonderful debut album in modern pop/rock genre. Very promising. Must have!

Note: Lusine Aghabekyan was one of the participants of the Armenian Hay-Superstar competition.


Artist: Lusine Aghabekyan
Title: Achqeris Xorqum
Year: 2009
Genre: Pop/rock
Quality: Good, 128 kbps (constant)
Codec: MP3
Category: Armenian music, Armenian pop/rock music
Format: RAR archive
Archive Size: 38 MB
Links: megaupload.com

Tracks:
1. Indzanic Depi qez
2. Achqeris Khorqum
3. Chanaparhnerum
4. Andzrev
5. Qez het im ser
6. Hushi patilnerum
7. El qez chem sirum
8. Elegia
9. Iriknayin Yerevan
10. Du inchpes mi astgh